ติดต่อโรงเรียน


ที่อยู่
55/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 5 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10200

Email
sotthung_bkk1@hotmail.com

โทรศัพท์
02 285 5618
02 286 0733

โทรสาร
02 286 6129

บริจาคเงินเพื่อการศึกษา
เลขที่บัญชี 036-1-16122-0
ชื่อบัญชี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนจันทร์