ประกาศและข่าวกิจกรรม


ประกาศของโรงเรียน


 • ประกาศปิดสถานศึกษา 4-31 มกราคม 2564
  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประกาศปิดสถานศึกษา 4-31 มกราคม 2564 และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
 • ประกาศปิดเรียน
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในพื้นที่ 27 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 โดยให้จัดการเรียนรู้ทางไกล หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนทดแทน
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศทั้งหมด


กิจกรรมของทางโรงเรียน


 • กีฬาสีภายใน 2563
  กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2563 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ประธานมูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และนายกสมาคมบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิด มอบเหรียญรางวัล และสนับสนุนทุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเด็ก ๆ ให้ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 • วันพ่อแห่งชาติ
 • การประชุมผู้ปกครอง 2/2563
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 แนะนำบุคลากรที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารใหม่ ได้แก่ คุณครูอังคณา รอดผล หัวหน้างานวิชาการ คุณครูคณาธิป ไพรพิบูลยกิจ หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน คุณครูนันทนา ศรีอ่อนนิ่ม หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และคุณครูสุขุม เหล่าจิรอังกูร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 และพบคุณครูประจำชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียน และร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
 • กิจกรรมลอยกระทง 2563
  กิจกรรมลอยกระทง 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เราจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังโควิด 19 และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้เราได้สืบสานอย่างยั่งยืน
 • แสดงความยินดีผู้ไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ และรองผู้อำนวยการวรางคณา รามฤทธิ์ ในโอกาสที่ทั้ง 3 ท่านจะได้ไปย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากร โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขอแสดงความยินดีในความก้าวหน้า และได้จัดงานอำลาอย่างอบอุ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Show&Share 2020
  พิธีมอบเหรียญรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล จากงาน Show&Share 2020
 • งานเกษียณราชการปี 2563
  ขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผอ.สมมารถ ไตรวิชา ท่านประธานมูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร อดีตผู้อำนวยการ คุณครูที่เกษียณอายุแล้ว และแขกทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานมุทิตาจิต 29 กันยายน 2563
 • งานมุฑิตาคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
  นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่าร่วมแสดงความระลึกถึงคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูณิชาภัทร์ ศรีธรากุล คุณครูสิริรัตน์ เพ็ชรโปรี คุณพิศณุ ณ สงขลา คุณณัฐหทัย ทองลอง และคุณทองสุข วรรณสุข ในวันที่ 29 กันยายน 2563 และทั้ง 5 ท่านยังได้เลี้ยงบะหมี่เกี่ยวหมูแดง ลูกชิ้นปิ้ง ไอศกรีมและน้ำหวานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
 • โครงการอบรมภาษามือไทย 2563
  ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯใต้ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอบรมภาษามือไทย ของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นประจำทุกปี และขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมด้วยความสนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการสื่อสารกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่ะ

กิจกรรมของโรงเรียนทั้งหมด


กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก


 • Cap-Corner Stone ครัวเพลินฝัน – The Dreamaker Kitchen
  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีราชเทวี ที่ได้จัดโครงการวิชาการ Cap-Corner Stone ครัวเพลินฝัน – The Dreamaker Kitchen นำโดยคณะวิทยากร ครูตุ้ย คุณครูจิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ คุณนิตยา ลักษณวิศิษฐ์ และคณะ มาอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการทำน้ำพริกสมุนไพรผัดฉ่าพริกไทยดำ และน้ำสมุนไพร ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
 • สอนหุ่นยนต์เลโก้
  คุณปรัชญา​ หวังชูเชิดกุล​ และน้องปภังกร​ หวังชูเชิดกุล ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นจิตอาสา​ช่วยสอนประกอบหุ่นยนต์เฮลิคอปเตอร์เลโก้ ให้กับเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนได้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน ทางโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ
 • รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทย ที่ได้มาจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และแนะนำการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ได้รับความสนุกสนานและความรู้ นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้นำอาหารกลางวัน สั่งไอศกรีมกะทิสดของทางโรงเรียน เพื่อจัดเลี้ยงมื้อกลางวันให้กับนักเรียนและบุคลากร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
 • โครงการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
  โครงการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการ อบรมนวดไทย150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2563 ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทำให้เด็กหูหนวกได้เรียนนวดแผนไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขอบพระคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ทีมคุณหมอวิทยากร ผู้จัด เพื่อนครู ล่ามภาษามือของทุกโรงเรียนที่ได้ร่วมมือกันจนสิ้นสุดการอบรม ซึ่งนับจากนี้เด็กๆ จะต้องมาทำการนวดเก็บเคส ที่โรงเรียนค่ะ ท่านได้สนใจใช้บริการ และส่งเสริมการประกอบอาชีพของเด็ก ๆ สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เลยค่ะ
 • The Face of ability 6
  ด.ญ.มินตรา โสดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนายวิทวัส แว่นแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานแสดงแฟชั่น The Face of ability 6 โครงการเด็กสร้างชุด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพระราม 9 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณเปิ้ล ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ที่ได้ให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงความสามารถค่ะ
 • งานวันคนพิการ ครั้งที่ 52
  วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ได้ให้โอกาส โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) ในหลายกิจกรรม เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนพิการ นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดหน้าพระที่นั่ง และได้จัดชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมในงานอีก 1 ชุดค่ะ
 • ปิดโครงการ EdDeaf
  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขอขอบพระคุณ คุณลิเดีย บาร์ราซ่า ผู้ช่วยอัครราชฑูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงผลงานในโครงการ EdDeaf ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกหน่วยงาน และคุณครูอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทุกวันเสาร์เป็นเวลากว่า 10 สัปดาห์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นการปิดกิจกรรมด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กๆ ของกลุ่มกิจกรรมถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ศิลปะ DIY และอาหาร ด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นค่ะ
 • กิจกรรมนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ เรื่องเห็ด จาก KTC
  กิจกรรมนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของนักเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จากพี่ๆ KTC และคณะครู นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารพลอยไพลิน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้มาเป็นเวลา 14 สัปดาห์ เกี่ยวกับการเพาะเห็ด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การจำหน่าย การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำอาหารจากเห็ดหลากหลาย เช่น สลัดโรลเห็ด กระทงทองเห็ด น้ำเห็ด ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ KTC ที่ได้ริเริ่มโครงการดีๆ ให้กับเด็กพิการ และวิทยากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท จนทำให้เด็กๆของเรามีผลิตภัณฑ์ และผลงานที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้ค่ะ
 • งานสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  นักเรียน และคณะครูร่วมงานสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยการสนับนุนเป็นอย่างดียิ่งจากท่านประธานมูลนิธิไฟว์ฟอร์ออล ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 • เรียนรู้ออกแบบโลโก้ และพรีเซ็นเทชั่น โดย KTC
  สัปดาห์ 11 “เรียนรู้ออกแบบโลโก้ และพรีเซ็นเทชั่น” โดยพี่ๆ เคทีซี พี่ป้อ พี่แจน พี่ทราย จากทีม Channel Marketing Communications & Graphic Design ให้ความรู้กับน้องๆ พิการทางการได้ยินและปัญญา ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ค่ะ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Show&Share 2020
  พิธีมอบเหรียญรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล จากงาน Show&Share 2020
 • NTN สานฝัน ปันรอยยิ้ม
  ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทยจำกัด จัดกิจกรรม “NTN สานฝัน ปันรอยยิ้ม” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563
 • เรียนรู้วางแผนทางการเงิน โดย KTC
  สัปดาห์ 10 “เรียนรู้วางแผนทางการเงิน” โดยผู้บริหารเคทีซี พี่นิด-พิชามน & พี่บอล-พีรวัฒน์ ให้ความรู้กับน้องๆ พิการทางการได้ยินและปัญญา ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ค่ะ
 • “น้องสนุกพี่สุขใจ” five for all
  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณมูลนิธิไฟว์ฟอร์ออลล์ (five for all) โดยท่านประธานมูลนิธิ ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และครูผู้ควบคุม จำนวน 4 คน ให้เข้าร่วมโครงการ “น้องสนุกพี่สุขใจ” พาเด็กๆ มาพบประสบการณ์ท่องเที่ยวแสนสนุก ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 27-28กันยายน 2563 ค่ะ
 • โครงการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน ปี 2
  ขอบพระคุณพี่ๆ จากบริษัทบัตรกรุงไทย สำหรับกิจกรรมน้องส่งภาษามือ ชวนพี่KTC เก็บเห็ด ในโครงการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน ปี 2 ในวันนี้ และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้โอกาสเด็กๆ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆค่ะ

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด


การบริจาคและเลี้ยงอาหาร


 • ผู้ปกครองเด็กชายอำนาจ ผลจันทร์
  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองเด็กชายอำนาจ ผลจันทร์ ที่ได้นำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ไอศกรีม มาจัดเลี้ยงนักเรียน และบุคลากรค่ะ
 • นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
  ขอขอบคุณ “นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ” ที่ได้ส่งความสุขให้เพื่อน ๆ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นำอาหาร ขนมอร่อยๆ มาจัดเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และได้นำสิ่งของมาบริจาคให้ทางโรงเรียนค่ะ
 • บริษัทเอส.อี.เอ.คอนซูเมอร์โปรดักส์
  ขอขอบพระคุณ บริษัทเอส.อี.เอ.คอนซูเมอร์โปรดักส์ ที่ได้นำไอศกรีมอร่อยๆ มาจัดเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ค่ะ
 • ขอขอบพระคุณอาม่าลี้ลั้ง
  ขอขอบพระคุณอาม่าลี้ลั้ง ที่ได้มาเลี้ยงอาหารนักเรียนเป็นประจำทุกปี และอุดหนุนกิจการไอศกรีมกะทิสด ฝีมือนักเรียนพิการ มาเลี้ยงเด็กๆ ในมื้ออาหารกลางวันค่ะ
 • คุณลัดดา ตวงวิเศษกุล มอบ wheel chair
  เด็กชายธัญพฤกษ์ เขียวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวเเทนคุณลัดดา ตวงวิเศษกุล ส่งมอบ wheel chair ให้กับครูดาราน้อย จันดีค่ะ
 • กลุ่มแชร์เซนต์หลุยส์
  ขอบพระคุณกลุ่มแชร์เซนต์หลุยส์ ที่นำอาหารอร่อยๆ ขนมหวาน บริจาคของ และเงินให้กับเด็กๆ ค่ะ
 • คุณพลอยและคณะ
  ขอขอบพระคุณ คุณพลอยและคณะนำข้าวหมูแดง ข้าวหน้าเป็ด บะหมี่เป็ด และไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียนค่ะ
 • คุณเมตตา เกียรติรุ่งฤทธิ์
  ขอขอบพระคุณ คุณเมตตา เกียรติรุ่งฤทธิ์ และครอบครัว ที่ได้นำก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรค่ะ
 • คุณแวน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองด.ช.ธัญพฤกษ์ เขียวทอง
  ขอขอบคุณ คุณแวน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเด็กชายธัญพฤกษ์ เขียวทอง ชั้น ป.2 นำองุ่นไข่ปลา 4 ลัง รวม12 กิโลกรัม มาให้คุณครูและนักเรียนทานในมื้อกลางวันวันนี้ค่ะ

การบริจาคและเลี้ยงอาหารทั้งหมด


มอบทุนการศึกษา


การมอบทุนการศึกษาทั้งหมด