คลิปนำเสนอโครงงานคุณธรรม 2562

นักเรียนดี มีความรับผิดชอบ

ห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา

ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศดี

ม.2/2 สะอาด น่าเรียน

ห้องเรียนน่าอยู่ หนู ๆ สุขใจ

ห้องเรียนสะอาด นักเรียนน้ำใจดี

โครงงานคุณธรรม ม.๕

ห้องเรียนสะอาด

ห้องเรียนสวยบรรยากาศสดใส

ป.3 รวมใจ

ห้องเรียนของเราสะอาดดี เพราะมีความรับผิดชอบ

เก้าอี้ตัวเก่งของฉัน

ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน

รองเท้าที่รัก

ออฯ ยุคใหม่ สดใส แข็งแรง

แต่งกายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง