บริจาคเงิน

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

1. บริจาคผ่านระบบ e-doanation

สแกนคิวอาร์โค้ด ยอดเงินเข้าระบบของกรมสรรพากรอัตโนมัติ

2. บริจาคเป็นเงินสด

เดินทางมาบริจาคด้วยตนเองที่โรงเรียน

3. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0361161220