3

สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 17-23 มิ.ย. 64

ภาษาไทย ตอนที่ 3 : คำตรงข้าม

คณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 : การคูณ

สังคมศุึกษา ตอนที่ 3 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน

อาหารนานาชาติ ตอนที่ 3 : เครื่องปรุงอาหาร

ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 : ASL ศัพท์น่ารู้