2

สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 9-16 มิ.ย. 64

ภาษาไทย ตอนที่ 2 : คำกริยา

คณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 : การลบ

สังคมศุึกษา ตอนที่ 2 : ประเทศในทวีปยุโรป

อาหารนานาชาติ ตอนที่ 2 : วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหาร

ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 : BODY