1

สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 2-8 มิ.ย. 64

ภาษาไทย ตอนที่ 1 : คำนาม

คณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 : การบวก

วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 : เคมีในบ้าน

สังคมศุึกษา ตอนที่ 1 : ประเทศในทวีปเอเชีย

อาหารนานาชาติ ตอนที่ 1 : ตัวอย่าง ความหมายอาหารนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 : ANIMAL