“น้องสนุกพี่สุขใจ” five for all

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณมูลนิธิไฟว์ฟอร์ออลล์ (five for all) โดยท่านประธานมูลนิธิ ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และครูผู้ควบคุม จำนวน 4 คน ให้เข้าร่วมโครงการ “น้องสนุกพี่สุขใจ” พาเด็กๆ มาพบประสบการณ์ท่องเที่ยวแสนสนุก ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 27-28กันยายน 2563 ค่ะ