เรียนรู้วางแผนทางการเงิน โดย KTC

สัปดาห์ 10 “เรียนรู้วางแผนทางการเงิน” โดยผู้บริหารเคทีซี พี่นิด-พิชามน & พี่บอล-พีรวัฒน์ ให้ความรู้กับน้องๆ พิการทางการได้ยินและปัญญา ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ค่ะ