งานมุฑิตาคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่าร่วมแสดงความระลึกถึงคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูณิชาภัทร์ ศรีธรากุล คุณครูสิริรัตน์ เพ็ชรโปรี คุณพิศณุ ณ สงขลา คุณณัฐหทัย ทองลอง และคุณทองสุข วรรณสุข ในวันที่ 29 กันยายน 2563 และทั้ง 5 ท่านยังได้เลี้ยงบะหมี่เกี่ยวหมูแดง ลูกชิ้นปิ้ง ไอศกรีมและน้ำหวานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ