รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สนใจโปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศของทางโรงเรียน