งานเกษียณราชการปี 2563

ขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผอ.สมมารถ ไตรวิชา ท่านประธานมูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร อดีตผู้อำนวยการ คุณครูที่เกษียณอายุแล้ว และแขกทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานมุทิตาจิต 29 กันยายน 2563