แสดงความยินดีผู้ไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ และรองผู้อำนวยการวรางคณา รามฤทธิ์ ในโอกาสที่ทั้ง 3 ท่านจะได้ไปย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากร โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขอแสดงความยินดีในความก้าวหน้า และได้จัดงานอำลาอย่างอบอุ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563