ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทยจำกัด จัดกิจกรรม “NTN สานฝัน ปันรอยยิ้ม” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563