พิธีมอบเหรียญรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล จากงาน Show&Share 2020