คุณลัดดา ตวงวิเศษกุล มอบ wheel chair

เด็กชายธัญพฤกษ์ เขียวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวเเทนคุณลัดดา ตวงวิเศษกุล ส่งมอบ wheel chair ให้กับครูดาราน้อย จันดีค่ะ