ขอขอบพระคุณอาม่าลี้ลั้ง

ขอขอบพระคุณอาม่าลี้ลั้ง ที่ได้มาเลี้ยงอาหารนักเรียนเป็นประจำทุกปี และอุดหนุนกิจการไอศกรีมกะทิสด ฝีมือนักเรียนพิการ มาเลี้ยงเด็กๆ ในมื้ออาหารกลางวันค่ะ