งานวันคนพิการ ครั้งที่ 52

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ได้ให้โอกาส โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) ในหลายกิจกรรม เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนพิการ นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดหน้าพระที่นั่ง และได้จัดชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมในงานอีก 1 ชุดค่ะ