บริษัทพฤกษาอาคิเทค

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณ คุณพฤกษา เขียวทอง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคุณธัญญาภรณ์ ทรงพุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามบริษัทพฤกษาอาคิเทค และมาเด้อยำ ที่ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 14 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563