ด.ญ.มินตรา โสดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนายวิทวัส แว่นแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานแสดงแฟชั่น The Face of ability 6 โครงการเด็กสร้างชุด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพระราม 9 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณเปิ้ล ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ที่ได้ให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงความสามารถค่ะ