กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2563 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ประธานมูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และนายกสมาคมบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิด มอบเหรียญรางวัล และสนับสนุนทุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเด็ก ๆ ให้ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง