ผู้ปกครองเด็กชายอำนาจ ผลจันทร์

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองเด็กชายอำนาจ ผลจันทร์ ที่ได้นำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ไอศกรีม มาจัดเลี้ยงนักเรียน และบุคลากรค่ะ