บริษัทเอส.อี.เอ.คอนซูเมอร์โปรดักส์

ขอขอบพระคุณ บริษัทเอส.อี.เอ.คอนซูเมอร์โปรดักส์ ที่ได้นำไอศกรีมอร่อยๆ มาจัดเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ค่ะ