คุณปรัชญา​ หวังชูเชิดกุล​ และน้องปภังกร​ หวังชูเชิดกุล ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นจิตอาสา​ช่วยสอนประกอบหุ่นยนต์เฮลิคอปเตอร์เลโก้ ให้กับเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนได้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน ทางโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ