รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและตําแหน่งนักการ รายละเอียดตามประกาศ