รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนพิการ จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ