ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการดร.ปนัดดา วงค์จันตา

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ