โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จะมีการทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 61 ปี และมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่จบการศึกษาประจำปี 2564