ครูพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ได้รับรางวัล OBEC Awards

ขอแสดงความยินดีกับ ครูพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด OBEC Awards ปี 2563 ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม