ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
**นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประเภทประจำและไปกลับ
** นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทไปกลับ
**นักเรียนออทิสติก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทไปกลับ
ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความเพจเฟสบุ๊ค หรือโทร 02-2860733