กำหนดการเปิดเรียนและเตรียมความพร้อม ภาคเรียน 2/2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดเรียน และการเตรียมความพร้อม ภาคเรียน 2/2564 ของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการอนุมัติการเปิดเรียนโดยสำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ