เนื่องด้วยสถานกาณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน จึงขอประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้สามารถเปิดเรียน และทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองได้สังเกตอาการและสุขภาพบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ครูประจำชั้น กล่องข้อความเฟสบุ๊ค หรือโทร 022860733 ได้ตลอดเวลา