แจ้งกำหนดการนัดพบผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน รับอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการนัดพบผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน รับอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน แบบฝึกเพื่อการเรียนรู้ที่บ้าน และการชำระค่าประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2564    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มาตามวันเวลาที่นัดหมาย  หากมีข้อสงสัย หรือติดขัดประการใด โปรดติดต่อสอบถามคุณครูประจำชั้นของท่าน ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

* นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน    ระดับมัธยมศึกษา (เวลา 08.30-15.30 น.)      

                  ครั้งที่ 1  วันพฤหัส    1  ก.ค. 2564     

                  ครั้งที่ 2  วันจันทร์     2  ส.ค. 2564     

                  ครั้งที่ 3  วันพุธ         1  ก.ย. 2564     

                  ครั้งที่ 4  วันจันทร์     4  ต.ค. 2564

* นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   ระดับประถมศึกษา (เวลา 08.30-15.30 น.)   

                  ครั้งที่ 1  วันจันทร์    5  ก.ค. 2564

                  ครั้งที่ 2  วันพุธ        4  ส.ค. 2564

                  ครั้งที่ 3  วันศุกร์      3  ก.ย. 2564

                  ครั้งที่ 4  วันพุธ        6  ต.ค. 2564

* นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา-ออทิสติก (เวลา 08.30-15.30 น.)   

                  ครั้งที่ 1  วันศุกร์      2  ก.ค. 2564  

                  ครั้งที่ 2  วันอังคาร   3  ส.ค. 2564    

                  ครั้งที่ 3  วันพฤหัส   2  ก.ย. 2564  

                  ครั้งที่ 4  วันอังคาร   5  ต.ค. 2564