คณะลูกค้าจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองคำ

15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขอขอบพระคุณคณะลูกค้าจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองคำที่กรุณามาเลี้ยงอาหารนักเรียน