ขอขอบคุณ น้องนภัทร ที่ได้มาทำกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์และวันพุธตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563