ประกาศผลบุคคลได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ประกาศรายชื่อบุคคลได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ

คณะครูร่วมกันจัดเตรียมเอกสารชุดแบบฝึกสำหรับนักเรียนพร้อมจัดส่งถึงบ้านนักเรียนทางไปรษณีย์ และสำหรับมอบให้ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ต้องการรับแบบฝึกที่โรงเรียนเองกับครูประจำชั้น