รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ประกาศผู้รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 รายละเอียดตามประกาศ