โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ

คณะครูร่วมกันจัดเตรียมเอกสารชุดแบบฝึกสำหรับนักเรียนพร้อมจัดส่งถึงบ้านนักเรียนทางไปรษณีย์ และสำหรับมอบให้ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ต้องการรับแบบฝึกที่โรงเรียนเองกับครูประจำชั้น