ประกาศผลผู้ได้รับการเลือกสรร

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประกาศผลบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ