ประกาศผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ รายละเอียดตามประกาศ