รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลัทั่วไปเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ