คุณแวน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองด.ช.ธัญพฤกษ์ เขียวทอง

ขอขอบคุณ คุณแวน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเด็กชายธัญพฤกษ์ เขียวทอง ชั้น ป.2 นำองุ่นไข่ปลา 4 ลัง รวม12 กิโลกรัม มาให้คุณครูและนักเรียนทานในมื้อกลางวันวันนี้ค่ะ