คุณเมตตา เกียรติรุ่งฤทธิ์

ขอขอบพระคุณ คุณเมตตา เกียรติรุ่งฤทธิ์ และครอบครัว ที่ได้นำก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรค่ะ