ประชาสัมพันธ์ การอบรมภาษามือเพื่อการสื่อสาร

เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมภาษามือเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กับร.ร.โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน2563 เวลา08.30-16.00น.มีเอกสารแจก อาหารว่าง อาหารกลางวันบริการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อจองที่นั่งได้ภายในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563 ที่ 02 2860733 หรือ ครูคณาธิป 082-791 9551