มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 17 กันยายน 2563