รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศของทางโรงเรียน