ขอขอบพระคุณผู้ปกครองเด็กชายอำนาจ ผลจันทร์ ที่ได้นำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ไอศกรีม มาจัดเลี้ยงนักเรียน และบุคลากรค่ะ

Read More

ขอขอบคุณ “นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ” ที่ได้ส่งความสุขให้เพื่อน ๆ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นำอาหาร ขนมอร่อยๆ มาจัดเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และได้นำสิ่งของมาบริจาคให้ทางโรงเรียนค่ะ

Read More

ขอขอบพระคุณ บริษัทเอส.อี.เอ.คอนซูเมอร์โปรดักส์ ที่ได้นำไอศกรีมอร่อยๆ มาจัดเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ค่ะ

Read More

ขอขอบพระคุณอาม่าลี้ลั้ง ที่ได้มาเลี้ยงอาหารนักเรียนเป็นประจำทุกปี และอุดหนุนกิจการไอศกรีมกะทิสด ฝีมือนักเรียนพิการ มาเลี้ยงเด็กๆ ในมื้ออาหารกลางวันค่ะ

Read More

เด็กชายธัญพฤกษ์ เขียวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวเเทนคุณลัดดา ตวงวิเศษกุล ส่งมอบ wheel chair ให้กับครูดาราน้อย จันดีค่ะ

Read More

ขอขอบคุณ คุณแวน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเด็กชายธัญพฤกษ์ เขียวทอง ชั้น ป.2 นำองุ่นไข่ปลา 4 ลัง รวม12 กิโลกรัม มาให้คุณครูและนักเรียนทานในมื้อกลางวันวันนี้ค่ะ

Read More

ขอขอบพระคุณ คุณมะลิวัลย์ สเคฟวิงตัน และคณะ ที่นำก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้าวมันไก่ มินิโดนัท และคุณกฤดาภรณ์ นำไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียนค่ะ

Read More

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบคุณ คุณแสงระวี แย้มขจร (Sangrawee Yaemkajohn) บริจาคพัดลม 3 ใบพัด Mitsubishi Ceiling fan รุ่น C48 – GY 48 1 เครื่อง

Read More

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณ คุณแม่ และคุณจิรชฎา ตรีภาณุวรรณ (น้องโบว์) ที่นำขนมมาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดค่ะ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

Read More