โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีราชเทวี ที่ได้จัดโครงการวิชาการ Cap-Corner Stone ครัวเพลินฝัน – The Dreamaker Kitchen นำโดยคณะวิทยากร ครูตุ้ย คุณครูจิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ คุณนิตยา ลักษณวิศิษฐ์ และคณะ มาอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการทำน้ำพริกสมุนไพรผัดฉ่าพริกไทยดำ และน้ำสมุนไพร ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

Read More

คุณปรัชญา​ หวังชูเชิดกุล​ และน้องปภังกร​ หวังชูเชิดกุล ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นจิตอาสา​ช่วยสอนประกอบหุ่นยนต์เฮลิคอปเตอร์เลโก้ ให้กับเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนได้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน ทางโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ

Read More

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทย ที่ได้มาจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และแนะนำการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ได้รับความสนุกสนานและความรู้ นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้นำอาหารกลางวัน สั่งไอศกรีมกะทิสดของทางโรงเรียน เพื่อจัดเลี้ยงมื้อกลางวันให้กับนักเรียนและบุคลากร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Read More

โครงการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการ อบรมนวดไทย150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2563 ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทำให้เด็กหูหนวกได้เรียนนวดแผนไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขอบพระคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ทีมคุณหมอวิทยากร ผู้จัด เพื่อนครู ล่ามภาษามือของทุกโรงเรียนที่ได้ร่วมมือกันจนสิ้นสุดการอบรม ซึ่งนับจากนี้เด็กๆ จะต้องมาทำการนวดเก็บเคส ที่โรงเรียนค่ะ ท่านได้สนใจใช้บริการ และส่งเสริมการประกอบอาชีพของเด็ก ๆ สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เลยค่ะ

Read More

ด.ญ.มินตรา โสดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนายวิทวัส แว่นแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานแสดงแฟชั่น The Face of ability 6 โครงการเด็กสร้างชุด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพระราม 9 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณเปิ้ล

Read More

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ได้ให้โอกาส โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) ในหลายกิจกรรม เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนพิการ นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดหน้าพระที่นั่ง และได้จัดชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมในงานอีก 1 ชุดค่ะ

Read More

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขอขอบพระคุณ คุณลิเดีย บาร์ราซ่า ผู้ช่วยอัครราชฑูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงผลงานในโครงการ EdDeaf ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกหน่วยงาน และคุณครูอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทุกวันเสาร์เป็นเวลากว่า 10 สัปดาห์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นการปิดกิจกรรมด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กๆ ของกลุ่มกิจกรรมถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ศิลปะ DIY และอาหาร ด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นค่ะ

Read More

กิจกรรมนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของนักเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จากพี่ๆ KTC และคณะครู นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารพลอยไพลิน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้มาเป็นเวลา 14 สัปดาห์ เกี่ยวกับการเพาะเห็ด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การจำหน่าย การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำอาหารจากเห็ดหลากหลาย เช่น สลัดโรลเห็ด กระทงทองเห็ด น้ำเห็ด

Read More

นักเรียน และคณะครูร่วมงานสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยการสนับนุนเป็นอย่างดียิ่งจากท่านประธานมูลนิธิไฟว์ฟอร์ออล ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More

สัปดาห์ 11 “เรียนรู้ออกแบบโลโก้ และพรีเซ็นเทชั่น” โดยพี่ๆ เคทีซี พี่ป้อ พี่แจน พี่ทราย จากทีม Channel Marketing Communications & Graphic Design ให้ความรู้กับน้องๆ พิการทางการได้ยินและปัญญา ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ค่ะ

Read More

พิธีมอบเหรียญรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล จากงาน Show&Share 2020

Read More

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทยจำกัด จัดกิจกรรม “NTN สานฝัน ปันรอยยิ้ม” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

Read More

สัปดาห์ 10 “เรียนรู้วางแผนทางการเงิน” โดยผู้บริหารเคทีซี พี่นิด-พิชามน & พี่บอล-พีรวัฒน์ ให้ความรู้กับน้องๆ พิการทางการได้ยินและปัญญา ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ค่ะ

Read More

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณมูลนิธิไฟว์ฟอร์ออลล์ (five for all) โดยท่านประธานมูลนิธิ ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และครูผู้ควบคุม จำนวน 4 คน ให้เข้าร่วมโครงการ “น้องสนุกพี่สุขใจ” พาเด็กๆ มาพบประสบการณ์ท่องเที่ยวแสนสนุก ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 27-28กันยายน 2563

Read More

ขอบพระคุณพี่ๆ จากบริษัทบัตรกรุงไทย สำหรับกิจกรรมน้องส่งภาษามือ ชวนพี่KTC เก็บเห็ด ในโครงการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน ปี 2 ในวันนี้ และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้โอกาสเด็กๆ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆค่ะ

Read More