กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2563 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ประธานมูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และนายกสมาคมบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิด มอบเหรียญรางวัล และสนับสนุนทุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเด็ก ๆ ให้ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

Read More

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 แนะนำบุคลากรที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารใหม่ ได้แก่ คุณครูอังคณา รอดผล หัวหน้างานวิชาการ คุณครูคณาธิป ไพรพิบูลยกิจ หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน คุณครูนันทนา ศรีอ่อนนิ่ม หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และคุณครูสุขุม เหล่าจิรอังกูร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และงบประมาณ

Read More

กิจกรรมลอยกระทง 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เราจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังโควิด 19 และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้เราได้สืบสานอย่างยั่งยืน

Read More

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ และรองผู้อำนวยการวรางคณา รามฤทธิ์ ในโอกาสที่ทั้ง 3 ท่านจะได้ไปย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากร โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขอแสดงความยินดีในความก้าวหน้า และได้จัดงานอำลาอย่างอบอุ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

Read More

พิธีมอบเหรียญรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล จากงาน Show&Share 2020

Read More

ขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผอ.สมมารถ ไตรวิชา ท่านประธานมูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร อดีตผู้อำนวยการ คุณครูที่เกษียณอายุแล้ว และแขกทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานมุทิตาจิต 29 กันยายน 2563

Read More

นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่าร่วมแสดงความระลึกถึงคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูณิชาภัทร์ ศรีธรากุล คุณครูสิริรัตน์ เพ็ชรโปรี คุณพิศณุ ณ สงขลา คุณณัฐหทัย ทองลอง และคุณทองสุข วรรณสุข ในวันที่ 29 กันยายน 2563 และทั้ง 5

Read More

ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯใต้ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอบรมภาษามือไทย ของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นประจำทุกปี และขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมด้วยความสนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการสื่อสารกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่ะ

Read More

การประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 คุณครูมิรันตรี คุณครูชิชญาญ์ คุณครูชนาภรณ์ วันที่ 8 กันยายน 2563

Read More

กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพาะเห็ด วันนี้คุณครูปิยสุดา และเด็กๆ ได้นำผลิตผลจากโรงเพาะเห็ด ของโรงเรียนเราไปจำหน่ายรอบๆ โรงเรียน และตลาดสวนพลูค่ะ

Read More

ขอขอบพระคุณ ท่านนายกสมาคมบอนไซแห่งประเทศไทย คุณปอง สาย 5 ที่ได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนอาชีพโสตทุ่งการ์เด้น ได้มาเป็นวิทยากรสอนเด็กๆ ในวันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณคุณวิทวงศ์ ชินวงศ์วรกุล ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีพฯ จำนวน 4,000 บาท ขอขอบพระคุณ คุณพฤกษา เขียวทอง และคุณธัญญาภรณ์ ทรงพุฒิ ที่ได้ช่วยประสานงาน และนำขนม น้ำหวาน

Read More