ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในพื้นที่ 27 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 โดยให้จัดการเรียนรู้ทางไกล หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนทดแทน

Read More

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สนใจโปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศของทางโรงเรียน

Read More

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามประกาศโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

Read More

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามประกาศโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศของทางโรงเรียน

Read More

เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมภาษามือเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กับร.ร.โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน2563 เวลา08.30-16.00น.มีเอกสารแจก อาหารว่าง อาหารกลางวันบริการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อจองที่นั่งได้ภายในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563 ที่ 02 2860733 หรือ ครูคณาธิป 082-791 9551

Read More